สทร. ประชุมโครงการเชิงปฎิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพทางเทคโนโลยีดิจิทัล

สทร. ประชุมโครงการเชิงปฎิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วันที่ 4-7 กันยายน 2566 ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ รัชดา กรุงเทพมหานคร

วันที่ 6 กันยายน 2566 สทร. ชี้แจงแนวทางในการดำเนินงานและโครงการต่างๆในปีงบประมาณ 2566

สทร. ได้ให้แนวทางการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อรองรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในศตวรรษที่ 21 การออกแบบสถาปัตยกรรมระบบคอมพิวเตอร์ การออกแบบสถาปัตยกรรมระบบคอมพิวเตอร์การออกแบบเชื่อมโยงเครื่อข่ายระดับสำนักงานเขตพื้นที่และส่วนกลาง

สทร. ได้ชี้แจงแนวทางส่งเสริมการใช้งานระบบคลังสื่อ OBEC Content การพัฒนาและประยุกต์ใช้สื่อในการเรียนการสอน