นักเรียน สพป.ลพ. เขต 1 คะแนนเต็ม 100 วิชาคณิตศาสตร์ O-NET ปีการศึกษา 2561

ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 กล่าวรายงาน และประกาศรายชื่อนักเรียนในการมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนชั้น ป.6 ในสังกัดฯ ที่สอบได้คะแนนเต็ม 100 วิชาคณิตศาสตร์ ในการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2561 และครูผู้สอน โดยได้รับเกียรติจากนายอรรษิษฐุ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นผู้มอบและร่วมถ่ายรูปเป็นที่ระลึก ในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 4/ 2562 ณ ศาลากลางจังหวัดลำพูน อ.เมือง จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562