สพม.19 รับย้ายบุคลาการทางการศึกษา 38 ค (2) 3 ตำแหน่ง

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมตะวันลับฟ้า สพม.19 นายไพโรจน์  พรมสอน  รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 19  พร้อมด้วยดร.ประสงค์ เอี่ยมเวียง นายณัฐภณ ดวงท้าวเศษ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19  และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมให้การต้อนรับ นายพลชัย ชุมปัญญา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) เลย เขต 2 และคณะ ที่เดินทางมาศึกษาดูงาน พร้อมกับมาส่งตัวนางนิภาภรณ์ จันทร์ศิริ ที่ได้รับย้ายมาดำรงตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล  กลุ่มบริหารงานบุคคล สพม.19

ทั้งนี้ ตามมติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเลย ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 19 (เลย-หนองบัวลำภู) รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (2) จำนวน 3 ราย ประกอบด้วย นางสุภาพร ภากระจ่าง นักวิชาการตรวจสอบภายใน สพม.19 ไปดำรงตำแหน่งนักวิชาการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.19 นางนิภาภรณ์ จันทร์ศิริ นักทรัพยากรบุคคล  สพป.เลย เขต 2 ไปดำรงตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล  กลุ่มบริหารงานบุคคล สพม.19 และนางช่อเอื้อง ประเทศสิง เจ้าพนักงานธุรการ สพป.เลย เขต 3 ไปดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.19

……………………………………………

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม . https://www.facebook.com/pg/sesao19/photos/?tab=album&album_id=2733581426668586