สพป.ชัยภูมิ เขต 1 มอบเงินสนับสนุน  ครู นักเรียน ตัวแทนประเทศไทย ประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ในงาน  International  Exhibition  For  Young   Invertors (IEYI – 2018)

วันที่  11  ตุลาคม 2561  ณ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ  เขต 1  พร้อมด้วยนายเสงี่ยม  ทองละมุล  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  และคณะศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต 1   ร่วมชื่นชม ยินดี พร้อมกล่าวให้โอวาทและสนับสนุน  โดยมอบเงินจาก “กองทุนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา”  จำนวน  5,000  บาท  ให้แก่ นายนราธร  ซุยกระเดื่อง,ด.ญ.ใบเตย  สินนอก และด.ญ.วิววิภา  แสนซื่อ    ครูที่ปรึกษาและนักเรียน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 19 (บ้านคำน้อย) อ.เมืองชัยภูมิ     ซึ่งเป็นเจ้าของผลงานสิ่งประดิษฐ์ “เครื่องปอกเปลือกเงาะ” ที่ได้รับการตัดสิน  จากการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์แนวคิดใหม่  เป็นตัวแทนประเทศไทย  ไปจัดแสดงและประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ในงาน  International  Exhibition  For  Young   Invertors (IEYI – 2018)  ระหว่างวันที่ 17-21 ตุลาคม 2561  ณ เมืองนิวเดลี  สาธารณรัฐอินเดีย   …เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความรู้ความสามารถต่อสาธารณชนในระดับนานาชาติ  และเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ให้กับคณะครูและนักเรียน เกิดการเรียนรู้ที่จะนำไปสู่การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาติอย่างยั่งยืนต่อไป