ขอเชิญบุคลากรสังกัด สพฐ.สมัครศึกษาต่อปริญญาโท มหาวิยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ Lee Kuan Yew School of Public Policy ( LKY School)

รายละเอียดดังไฟล์เอกสารแนบ ผู้สนใจ ขอให้แจ้งชื่อไปยัง กลุ่มวิเทศสัมพันธ์ สนผ. ภายในวันที่ 27 กันยายน 2566