ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการออกแบบบทเรียนคณิตศาสตร์ที่มีความหมาย โดย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการออกแบบบทเรียนคณิตศาสตร์ที่มีความหมาย รายละเอียดดังไฟล์เอกสารแนบนี้