ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. ภูธร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.สถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2566 ณ จังหวัดสมุทรสงคราม

วันที่ 9 กันยายน 2566 นายภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ.) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.สถานศึกษา สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีพ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม จะบรรจุแต่งตั้ง ผอ.สถานศึกษา จำนวน 7 อัตรา ซึ่งมีผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกตำแหน่ง ผอ.สถานศึกษา จำนวน 21 คน โดยมี นายลิขิต เพ็งประสิทธิพงศ์ ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม นายยอดชาย ทึนหาร รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมทั้งผู้บริหารและบุคลากรในสังกัด ร่วมต้อนรับ