รองเลขาธิการ กพฐ. “ธีร์” ร่วมเป็นเกียรติในงาน “คีตะมวยไทย มรดกไทย สู่ มรดกโลก” (Kita Muaythai Gala Charity) ณ เอ็มซีซี ฮอลล์ เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน

วันที่ 9 กันยายน 2566 นายธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) ร่วมเป็นเกียรติในงาน “คีตะมวยไทย มรดกไทย สู่ มรดกโลก” (Kita Muaythai Gala Charity) งามวงศ์วาน โดยมี นายโกวิท ผกามาศ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย พล.ต.ท. อัตชัย ดวงอัมพร ประธานจัดงานในงาน ณ เอ็มซี ซี ฮอลล์ เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน กรุงเทพมหานคร

สมาคมกีฬามวยไทย (ดีตะมวยไทย) ร่วมกับ สภามวยไทยโลก ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมกีฬามวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทยฯ และกรมพลศึกษา ได้ดำเนินการจัดการแข่งขัน “คีตะมวยไทยสู่นานาชาติ WMC Kita Muaythai Thailand Championships 2023” เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนออกกำลังกาย เล่นกีฬา และอนุรักษ์ศิลปะมวยไทยให้แพร่หลาย พัฒนาสุขภาวะทางด้านร่างกายและจิตใจที่ดีสำหรับมวลชนทุกกลุ่มวัย อีกทั้งยังเป็น Soft Power ของซาติ โดยปัจจุบัน กีฬาคีตะมวยไทย ได้รับการรับรองจากสหพันธ์มวยไทยนานาชาติ (IFMA) ถูกบรรจุเป็นสาขาหนึ่งในกีฬามวยไทย ซึ่งในอนาคตจะมีการบรรจุเข้าเกมส์การแช่งชันของประเทศสมาชิกทั่วโลก นับเป็นโอกาสที่ศิลปวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับกีฬามวยไทยจะได้รับการเผยแผ่และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

นอกจากนี้ ภายในงานมีการแสดง คีตะมวยไทยที่สื่อถึงประวัติพระเจ้าเสือ เพื่อสร้างการรับรู้คุณค่าของมวยไทย และขับเคลื่อนคีตะมวยไทยสู่นานาชาติ ทั้งนี้ คีตะมวยไทย คือ การออกกำลังกายสไตล์ไทยประยุกต์ ที่นำศิลปะแม่ไม้มวยไทยมาผสมผสานกับการเต้นแอโรบิค โดยใช้ร่างกายเป็นอาวุธ ทั้งหมัด เท้า เข่า ศอก ศีรษะ และเคลื่อนไหวร่างกายตามจังหวะเพลง สามารถส่งเสริมทั้งสุขภาพ และเผยแพร่มรดกไทยให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายต่อไป