สพป.พิษณุโลก เขต 2 เข้ารับการอบรมเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย

นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ประธานพิธีการอบรมเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย รุ่นที่ 2/2561 “เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์” โดยวิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรประจำ” ทั้งนี้ นายบุญสม โพธฺิ์เงิน ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมเข้ารับการอบรม ในวันที่ 29 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก