สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกจากมูลนิธิยุวทูตความดี ไปพัฒนาโลกทัศน์ที่ประเทศสิงคโปร์

ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ.พรรณปพร บุญเกิด (น้องทอย) นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ที่ได้ไปเข้าค่ายอบรม “ต้นกล้าความดี ก้าวสู่สากล ในวิถีพอเพียง” ปี 2562  ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ 24-29 เมษายน 2562 และได้รับคัดเลือกจากมูลนิธิยุวทูตความดี กระทรวงการต่างประเทศ ไปพัฒนาโลกทัศน์ที่ประเทศสิงคโปร์ต่อไป

ภาพนางสาวน้ำค้าง สวัสดิ์ประดิษฐ์/ข่าว กรุณา  พุฒิมา  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ