ประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ครั้งที่ 7/2566

วันที่ 11 กันยายน 2566 เวลา 13.30 น. นายสายัณห์ ไกรนรา ประธานอนุกรรมการ นางชุลีกร ทองด้วง ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 อนุกรรมการและเลขานุการ พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 นางเสาวภาพัชร ภู่ประภาดิลก รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 และ นางจิรา ทองสุข ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล ประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ครั้งที่ 7/2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบ อาทิเช่น เรื่อง การเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย การโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็น ผู้สอบแข่งขันได้มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู รับเงินเดือนในอันดับ คศ.1 ตามหลักเกณฑ์ฯ ว19/2561 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามาตรา 38ค.(1) ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ขอยกเลิกการขึ้นบัญชีของผู้สอบแข่งขันได้ ที่ได้รับการประกาศขึ้นบัญชีใหม่ ตำแหน่งครูผู้ช่วย และการดำเนินงานอื่น ๆ โดยมี นางนันทกัญ หนูพุทธ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสมาคม-มูลนิธิ สพป.ตรัง เขต 1