สพป.ชัยนาท ร่วมประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนของจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 1/256

วันที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. >>> นางลักษณ์ประไพ หนูพรหม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท  พร้อมด้วย นางประทุม กวางแก้ว  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  ร่วมประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนของจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท โดยมี     นายสำราญ นันทนีย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานการประชุม