เขตตรวจราชการที่ 5 จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงาน (MOU) ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผอ.สพท. และตำแหน่งรองผอ.สพท.

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 น. ดร.ศักดิ์สิทธิ์ แร่ทอง ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 ในนามประธานกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 5 ( จังหวัดชุมพร จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดพัทลุง จังหวัดสงขลา) เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงาน (MOU) ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 4 ราย และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 9 ราย เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงาน โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1,เขต 2,เขต 3 และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามข้อตกลงดังกล่าว มีนายสพล ชูทอง ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 และดร.สำรวย ภักดี รองผอ. สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร เป็นวิทยากรและบรรยายพิเศษ ณ ห้องประชุมชลธี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี