รองเลขาธิการ กพฐ. “ธีร์” พบสมาคมกีฬามวยไทย (คีตะมวยไทย) สภามวยไทยโลก ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมกีฬามวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทยฯ

วันที่ 14 กันยายน 2566 นายธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) ร่วมปรึกษาหารือ นายศักดิ์ชาย ทัพสุวรรณ นายกสมาคมกีฬามวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทยฯ ประธานสหพันธ์มวยไทยนานาชาติ (IFMA) นายเกรียงศักดิ์ มั่นมะโนธรรมะ นายกสมาคมกีฬามวยไทย (คีตะมวยไทย) รองประธานสภามวยไทยโลก ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์) พร้อมด้วยคณะ ณ ห้องประชุม สพฐ. 2 อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 9 กระทรวงศึกษาธิการ

ทั้งนี้ การปรึกษาหารือเพื่อการสนับสนุนการแข่งขัน “คีตะมวยไทยสู่นานาชาติ” เป็นการส่งเสริมให้เด็กไทยอนุรักษ์ศิลปะมวยไทย พัฒนาสุขภาวะทางด้านร่างกายและจิตใจ ซึ่งตรงกับแนวทางการทำงานของ สพฐ. ที่มุ่งพัฒนาเด็กไทยในทุกๆ ด้าน ซึ่งคีตะมวยไทยเป็นหนึ่งใน Soft Power ของประเทศไทยที่ควรส่งเสริมให้เด็กไทยตระหนักถึงคุณค่า และเป็นที่ยอมรับในระดับสากลต่อไป