สพป.ลพ. เขต 1 ร่วมรายการศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ให้สัมภาษณ์ ทีมงานจากช่อง 7 HD รายการศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมี บี กมลาศ เอียดศรีชาย และ นายณัฐชนน อาภาศรีรัตน์ เป็นผู้ดำเนินรายการ ในการนี้ได้ให้สัมภาษณ์ถึงการน้อมนำเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระราชดำรัสแก่ชาวไทย มาประยุกต์ใช้ในการทำงานอีกด้วย ณ โรงเรียนบ้านหนองเงือก อ.ป่าซาง จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562