ขอเชิญเข้าร่วม โครงการอบรมการป้องกันความปลอดภัยข้อมูลคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 22 ( CDIC 2023)

รายละเอียดการจัดงานและแบบฟอร์การลงทะเบียน เข้าร่วมโครงการ ได้ที่ลิงค์นี้ https://www.cdicconference.com/