สพป.ระยอง เขต ๒ ดำเนินการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. นางสาวปุณยนุช ดวงศรี ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ดำเนินการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมแหลมแม่พิมพ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒