สพป.ราชบุรี เขต 1 ร่วมการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ

วันที่ 18 กันยายน 2566 ดร.บรรเจิด อุ่นมณีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 พร้อมด้วยนายประภาพันธ์ วิเวก นางจันจิรา ศรีจันทร์ นางสาวกมลนัทธ์ นามี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 นางสุนันท์ อยู่พงษ์พิทักษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ เข้าร่วมการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 18-20 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุม Hall 1-2 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาตินงนุชพัทยา(NICE) สวนนงนุชพัทยา จังหวัดชลบุรี