นักเรียนโรงเรียนไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 “การแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับประเทศ

วันที่ 15 กันยายน 2566 นักเรียนโรงเรียนไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ทีมลูกพระเจ้าพรหม 2 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 “การแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับประเทศ ครั้งที่ 22 ประจำปี 2566” ประเภทแม่นยำ ซึ่งจัดโดย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ทั้ง 5ภูมิภาคทั่วประเทศ ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร, มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (จ.เชียงใหม่) , มหาวิทยาลัยเนรศวร (จ.พิษณุโลก) ,มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี และวิทยาเขตหาดใหญ่ ซึ่งปีนี้มีทีมเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 781 ทีม โดยทีมลูกพระเจ้าพรหม 2 ประกอบไปด้วย 1. นายเดชาวัฒน์ นุอ่อน 2. นายปภพ วงศ์คำมา 3. นางสาวนิภาวรรณ์ พานเหล็ก 4. นางสาวเกดษิณี สุวรรณ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ผู้ควบคุมทีม นายฐิติคมภ์ เขนย และนางสาวศิวนาถ อินต๊ะ และได้เข้ารับรางวัลจาก นายสุวิทย์ เปานาเรียง ผู้อำนวยการสำนักวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน อพวช ในวัน ที่ 15 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา ณ อาคารพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ NSM ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี