สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๒ ร่วมโครงการงานสัมมนาวิชาการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) และผลงานดีเด่นด้าน Coding “CODING Achievement Awards” ครั้งที่ ๒

ดร.สุภาวดี มิสุนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๒ พร้อมด้วย นายวุฒิชัย บุญหล่ำ ดร.อนุนาถ ชื่นจิตร์ ดร.พัณณ์ชิตา กนกพงษ์เสถียร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๒ คณะศึกษานิเทศก์ และโรงเรียนวัดโบสถ์ (อินทรัฐราษฎร์บำรุง) ร่วมโครงการงานสัมมนาวิชาการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) และผลงานดีเด่นด้าน Coding “CODING Achievement Awards” ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ กันยายน ๒๕๖๖ ณ โรงแรมราชศุภมิตร จังหวัดกาญจนบุรี

ratchaburi 2
Latest posts by ratchaburi 2 (see all)