สพป.ลำพูน เขต 2 ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2566 ดร.ชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ร่วมพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ จัดโดยศูนย์ความปลอดภัย สพฐ.โดยมีดร.ธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิด พร้อมกันนี้นางชลลดา สะอาดวงค์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ได้ร่วมเป็นคณะทำงาน และนางสาวกฤษติกา จันทร์แรง นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษา ได้เข้าร่วมการประชุมในระหว่างวันที่ 15-17 กันยายน 2566 ณ โรงแรมคุ้มภูคำจังหวัดเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่