สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ร่วมรับชม “พุธเช้า…ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 18/2562

       วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.00น.  นายประกิจ  พุ่มพฤกษ์   ผอ.สพป.ปราจีนบุรี  เขต 2  มอบหมายให้นายสายยนต์  สุวรรณเกตุ  นายสุชีพ ช่วยแก้ว รอง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี  เขต 2  และบุคลากรในสังกัดร่วมรับชม “พุธเช้า…ข่าว สพฐ.” ครั้งที่18/2562  ณ ห้องประชุม 2  สพป.ปราจีนบุรี เขต 2  โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร  เลขาธิการ กพฐ.  ซึ่งส่งสัญญาณ  Conference  จากส่วนกลาง เพื่อรับทราบนโยบาย แนวทางการดำเนินงานด้านการจัดการศึกษา ในการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ