ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๒ เข้ารับโล่รางวัลและเกียรติบัตร“ก.ต.ป.น. ต้นแบบ” ระดับประเทศ รุ่นที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ระดับดีมาก

วันจันทร์ที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๖

ดร.สุภาวดี มิสุนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๒ เข้ารับโล่รางวัลและเกียรติบัตร “ก.ต.ป.น. ต้นแบบ” ระดับประเทศ รุ่นที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ระดับดีมาก (๘๖.๔๖ คะแนน) จาก ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๐ กันยายน ๒๕๖๖ โดยมีนายวุฒิชัย บุญหล่ำ ดร.อนุนาถ ชื่นจิตร์ และดร.พัณณ์ชิตา กนกพงษ์เสถียร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๒ ร่วมแสดงความยินดี ณ สวนนงนุชพัทยา จังหวัดชลบุรี

ratchaburi 2
Latest posts by ratchaburi 2 (see all)