สพป.พิจิตร เขต 1 ทำ MOU ผอ.ป้ายแดง

เมื่อ 30 เมษายน 2562 นายพิษณุ เส็งพานิช รก.ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินสัมฤทธิผลในการปฏิบัติหน้าที่ ตามองค์ประกอบ ตัวชี้วัด คะแนนการประเมิน วิธีการประเมิน ผู้อำนวยการสถานศึกษาบรรจุใหม่ ในระยะเวลา 1 ปี และจัดทำบันทึกข้อตกลงการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ โดยนายธนู อักษร รองศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร ดร.สุวรรณ นรพักตร์ ผอ.สกสค.จังหวัดพิจิตร นายปฏิพัฒน์ บุญรักษ์ ผอ.โรงเรียนบ้านป่าแซง นางสิริพร ผลประเสริฐ ผอ.โรงเรียนวัดบ้านลำนัง นายวิทยา เอี้ยงหมี ผอ.โรงเรียนบ้านบึงตะโกน(ธนาคารกรุงเทพ1) เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ มีคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลและผู้อำนวยการสถานศึกษาบรรจุใหม่ เข้าร่วมประชุมที่ห้องประชุมชาลวัน สพป.พิจิตร เขต 1