โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๔ (ป.ปัญญาฐาปนกิจอุปถัมภ์) สพป.นครปฐม เขต 2 เข้าร่วมประชุมกลุ่มเพชรแม่กลอง เครือข่ายโรงเรียนไทยรัฐวิทยา เรื่อง แผนยุทธศาสตร์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2567-2570)

วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2566 นางจันทิรา รัตนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๔ (ป.ปัญญาฐาปนกิจอุปถัมภ์) เข้าร่วมประชุมกลุ่มเพชรแม่กลอง เครือข่ายโรงเรียนไทยรัฐวิทยาเรื่อง แผนยุทธศาสตร์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2567-2570) ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๗๐ (บ้านบางแก้ว) จังหวัดสมุทรสงคราม

#เพราะทุกวันคือการพัฒนา

#ไทยรัฐวิทยา๔ โรงเรียนสอนคนดี มีคุณธรรม💚

kewalinboo