สพป.ตรัง เขต 1 ร่วมประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ

วันที่ 18 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. นายอัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานการประชุมสัมมนา ผอ.สพท. และ รอง ผอ.สพท.ทั่วประเทศ เพื่อแจ้งข้อราชการสำคัญ และเตรียมการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวง ศธ. นโยบาย สพฐ. ในปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จัดแสดงผลการดำเนินงานของ สพฐ. ตั้งแต่อดีต-ปัจจุบัน และความ คาดหวังในอนาคต ภายใต้งาน “2 ทศวรรษ สพฐ. ในการจัดการศึกษา” ฯลฯ ในการนี้ นางชุลีกร ทองด้วง ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 พร้อมด้วย นางสุมน ไชยเสนีย์ นางเสาวภาพัชร ภู่ประภาดิลก นายฐกฤต อัชณาพิพัฒ รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 เข้าร่วมประชุมสัมมนาฯ และ ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 ร่วมดำเนินรายการเสวนา ประเด็น “สะท้อน ผลการดำเนินการขับเคลื่อนนโยบาย สพฐ. 4 มิติ” มิติที่ 2 ด้านโอกาส ระหว่างวันที่ 18 – 20 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุม Hall 1-2 ศูนย์ประชุม NICE สวนนงนุชพัทยา จ.ชลบุรี