ผอ.สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง ร่วมประชุมสัมมนา ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ

วันที่ 18-20 กันยายน 2566  นางพรทิพย์ นุกูลกิจ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ร่วมประชุมสัมมนา ผอ.สพท.และรอง ผอ.สพท. ทั่วประเทศ   เพื่อรับทราบนโยบายข้อราชการสู่การปฏิบัติ เตรียมขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในปีงบประมาณ 2567 จัดแสดงผลการดำเนินงานของ สพฐ. ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน และคาดหวังในอนาคต ภายใต้งาน “2 ทศวรรษ สพฐ.ในการจัดศึกษา” และศึกษาแหล่งเรียนรู้สวนนงนุชพัทยา เพื่อนำไปต่อยอดพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในพื้นที่ และการจัดเรียนรู้แบบ Active Learning ให้กับผู้เรียนและที่สำคัญจัดการศึกษาเพื่อ ลดความเหลื่อมล้ำใช้การศึกษาเรียนรู้การมีสุขภาพ การอยู่ร่วมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมีนายอัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานและสร้างการรับรู้แก่ผู้เข้าประชุมสัมมนาครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสวนนงนุชพัทยา  จังหวัดชลบุรี

                                                                  Cr.ภาพ…ปชส.สมาคมประชาสัมพันธ์การศึกษาขั้นพื้นฐาน