ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบ TOLEFL ITP

ด้วยคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดำเนินโครงการจัดสอบ TOLEFL ITP (Paper-Based Test/PBT) Level 1 ให้แก่ผู้สนใจทุกกลุ่ม ระหว่างวันที่ 17 ก.ย. – 24 ธ.ค. 2566 ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามเอกสารดังแนบ