++ดร.พุฒชาด จันทร์ดำ ร่วมทำบุญสรงน้ำเจ้าอาวาสวัดป่าถ้ำวัว ++++

^^^ วันนี้  เวลา 09.00 น.  ดร.พุฒชาด  จันทร์ดำ  รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 นำบุคลากรในสังกัด  ร่วมทำบุญสรงน้ำพระอาจารย์พระอธิการสายหยุด ปัญญาธโร (หลวงตาสายหยุด)  เจ้าอาวาสวัดป่าถ้ำวัว เพื่อรับพรปีใหม่และธำรงรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม  โดยพระอาจารย์ท่านให้คณะทำสมาธิ เพื่อฝึกจิตใจให้สงบ มีความสุข

///วัดป่าถ้ำวัว เป็นสำนักปฏิบัติธรรมที่ในแต่ละปี จะมีชาวต่างชาติมาปฏิบัติธรรมจำนวนมาก ซึ่งในจำนวนนั้น มีทั้งคนที่นับถือศาสนาคริสต์ และอิสลาม ที่ต้องการมาปฏิบัติธรรมตามหลักของพระพุทธศาสนา โดยไม่มีการแบ่งเชื้อชาติ ชนชั้น หรือวรรณะ แต่อย่างใด ทุกคนอยู่ร่วมกันด้วย เมตตาธรรม สำหรับการสอนปฏิบัติธรรม จะเน้นที่การกำหนดจิต รู้สติ แต่บางคนที่ถนัดในการทำสมาธิในรูปแบบอื่น ๆ ก็ไม่มีการห้ามหรือบังคับแต่อย่างใด แล้วแต่ความสมัครใจ  ณ  วัดป่าถ้ำวัวสุญญตาราม ตั้งอยู่ที่ บ้านแม่ยะ ตำบลห้วยผา อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ++ ธีรธิดา  พรหมมาแบน ภาพ/ข่าว

ธีรธิดา พรหมมาแบน