สพป.สิงห์บุรี ร่วมรับชมรายการ พุธเช้า…ข่าว สพฐ.

วันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.00 น. นางสาววารุณีย์ บุญคง รองฯ ผอ.สพป.สิงห์บุรี พร้อมด้วยทีมบริหาร สพป.สิงห์บุรี เข้าร่วมประชุม VDO Conference รายการพุธเช้า..ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 18/2562 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สพป.สิงห์บุรี โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีหัวข้อข่าว ดังนี้>> ***ศาสตร์พระราชา >>โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ ¥โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ ตามพระราชดำริ จังหวัดชุมพร (แก้มลิงหนองใหญ่) ****เลขาธิการ กพฐ. พบเพื่อนครู วันที่ 29 เม.ย. 62 เป็นประธานการประชุมการศึกษาเชิงปฏิบัติการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบการจัดการศึกษาปฐมวัยตามแนวคิดไฮสโคป ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร >>วันที่ 1 พ.ค. 62 ร่วมงานมหกรรมวิชาการและวิชาชีพจังหวัดชายแดนภาคใต้ “4 ปีการศึกษาพัฒนาชายแดนใต้” ณ วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี จังหวัดปัตตานี ****แจ้งข้อราชการ จาก สพฐ.การส่งเสริมความปลอดภัยในสถานศึกษากรณีศึกษาประเทศญี่ปุ่น โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาสรุปกิจกรรมโครงการสามัคคีสัมพันธ์สานฝันห้องเรียนกีฬา ครั้งที่ 4