พิธีบรรพชาอุปสมบท เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

รองสมพร ฤทธาภรณ์ รอง ผอ.สพม.เขต 18 นำเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล เข้าร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบท เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 เวลา 12.00 น. ณ วัดใหญ่อินทาราม

Latest posts by ธีรพงศ์ สถิรถาวรกุล (see all)