สพป.ชัยนาท ร่วมรับชมรายการ พุธเช้า ข่าวโรงเีรยน/ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 18/2562

วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 เวลา 07.30 น. >>>  ดร.ลออ วิลัย ผอ.สพป.ชัยนาท พร้อมคณะ รอง ผอ.สพป.ชัยนาท ผอ.กลุ่ม/หน่วย และเจ้าที่ สพป.ชัยนาท ร่วมรับชมรายการ พุธเช้า ข่าวโรงเีรยน/ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 18/2562 ผ่านระบบทางไกล VDO Conference  โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. ประะานการประชุม  ทั้งนี้ หลังรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” สพป.ชัยนาท ได้ดำเนินการประชุมสภากาแฟ  เพื่อหารือและนำนโยบาย/ข้อสั่งการจาก สพฐ. มาปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับภารกิจงานให้เกิดประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย พร้อมทั้งรับทราบผลการดำเนินงานของกลุ่ม/หน่วย ณ  ห้องประชุมเกษมสุข สพป.ชัยนาท