ผอ.สพป.สระบุรี เขต ๒ ร่วมแสดงความยินดีกับ ผอ.สพป.สระบุรี เขต ๑ ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง

** วันพุธที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ น.. ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยและบุคลากร ร่วมแสดงความยินดี นายดำเนิน เพียรค้า ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑ ณ ห้องประชุมอดิเรกสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑

สุกัญญา หมั่นจิตร์