โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม จัดค่ายบูรณาการนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม กลุ่มภาคเหนือตอนบน


วันพุธ ที่ 15 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม ได้รับเกียรติจากนายณัชฐเดช มุลาลี นายอำเภอสันป่าตอง เป็นประธานเปิดค่ายบูรณาการนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม กลุ่มภาคเหนือตอนบน ร่วมกับ พ.ต.ท.สุรสิทธิ์ คำดี สารวัตรป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรสันป่าตอง นายเจษฎา ศิริสุวรรณอุดม นายกสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม และผู้นำองค์ภาครัฐในเขตพื้นที่อำเภอสันป่าตอง
ภาพ/ข่าว : ประชาสัมพันธ์โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม