สพป.ตาก เขต 1 ประชุมเตรียมประเมิน ITA ปี 62

นางสาวมนิดา อดิศัยสกุล ผอ.สพป.ตาก เขต 1 พร้อมด้วย รองผอ.สพป.ตาก เขต 1 และบุคลากรทางการศึกษา สพป.ตาก เขต 1 รับชมวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ เพื่อเตรียมการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ 62  เมื่อวันที่ 2 พ.ค.62 ณ อาคารแม่ 80 สพป.ตาก เขต 1