สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 รับชมรายการ “พุธเช้าข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 18/2562

วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรในสังกัด ร่วม เพื่อรับฟังข้อราชการและนำนโยบายสู่การปฏิบัติ ณ ห้องประชุมคอนเฟอเร้นซ์ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2