สพป.ระยอง เขต 1 จัดกิจกรรมเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.00 น. นางช่อชะบา ชื่นบาน ผอ.สพป. ระยอง เขต 1 พร้อมด้วย รอง ผอ. สพป.ระยอง เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ปฏิบัติกิจกรรมเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต โดยมีกิจกรรมเข้าแถว่ เคารพรงชาติ สวดมนต์ และกล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต เพื่อขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล พร้อมทั้งพบปะพูดคุย แจ้งข้อราชการ ณ บริเวณหน้าเสาธง สพป.ระยอง เขต 1