สพป.พิษณุโลก เขต 3 ปฐมนิเทศครูผู้ช่วย

ดร.วิเชียร ทรงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพืั้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ปฐมนิเทศ พร้อมทั้งมอบนโยบายการปฏิบัติงาน การครองตน ครองคน ครองงาน และสิ่งสำคัญของการทำงานให้เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ ให้กับครูผู้ช่วย จำนวน 35 คน ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ณ โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก