ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 เป็นประธานเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 9 (ศรีเชียงใหม่ 1)

วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 เวลา 09.00 น. นางสาวรุ่งนภา ธิศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 9 (ศรีเชียงใหม่ 1)  เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถทางด้านวิชาการ ศิลปะการแสดงและทักษะด้านวิชาชีพ โดมีนายวิวัฒน์ ผาวันดี ศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย