ผอ.สพม.เชียงใหม่ ตรวจเยี่ยมการจัดนิทรรศการและนำเสนอผลงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน