สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ ร่วมพิธีห่มผ้าเหลืองพระนอน ห่มผ้าแดงเจดีย์ ณ วัดบางพลีใหญ่กลาง

๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

นางกฤติยา โพธิ์เสนา ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ มอบหมายให้ นางพร้อมบุญ รักษ์สุระ รองผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ นำคณะข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนเจ้าหน้าที่ในสำนักงานฯ ร่วมพิธีห่มผ้าเหลืองพระนอน ห่มผ้าแดงเจดีย์ เพื่อจรรโลงและส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้มันคงดำรงอยู่เจริญวัฒนาสถาพรสืบไป ณ วัดบางพลีใหญ่กลาง ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ