สระแก้ว 2 ร่วมรับชมการประชุมทางไกลทางระบบ VDO Conference

2 พ.ค. 2562  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โดย นายกำพล  กระมล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 พร้อมด้วยบุคลากรในสำนักงานฯ  ร่วมรับชมการประชุมทางไกลทางระบบ VDO Conference ( Integrity and Transparency Assessment : ITA) ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2562  เพื่อเน้นย้ำให้ผู้บริหาร บุคลากรเขตพื้นที่การศึกษารับทราบแนวปฏิบัติในการเตรียมรับการประเมิน  ณ ห้องประชุมชั้น 3  ภาพ/ข่าว ปขส.สพป.สระแก้ว เขต 2