เลขาธิการ กพฐ. กำชับโรงเรียนระวังกิจกรรมเจตนาแอบแฝง ย้ำอนุญาตให้รอบคอบ ตรวจคนเข้า-ออกให้ดี

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รักษาราชการแทน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เปิดเผยว่า ตามที่ปรากฏบนสื่อออนไลน์ว่ามีการกลุ่มบุคคลเข้าไปจัดกิจกรรมในสถานศึกษาพื้นที่จังหวัดขอนแก่น โดยให้นักเรียนทำใบงานระบายสีอาชีพในฝัน และสอบถามถึงผู้ปกครองเกี่ยวกับการวางแผนการออม โดยจะมอบกระปุกออมสินเป็นรางวัลเพื่อส่งเสริมการออมทรัพย์ของนักเรียน ซึ่งภายหลัง กลุ่มบุคคลดังกล่าวได้ใช้ข้อมูลจากใบงานติดต่อผู้ปกครองเพื่อเสนอขายสินค้าและบริการ นั้น

ว่าที่ร้อยตรี ธนุ กล่าวว่า จากประเด็นดังกล่าว ตนได้มอบหมายให้ศูนย์ความปลอดภัย สพฐ. พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างใกล้ชิด ซึ่งผู้อำนวยการโรงเรียนในข่าว เมื่อทราบเรื่อง ได้สอบสวนข้อเท็จจริงและสื่อสารชี้แจงกับผู้ปกครองนักเรียนแล้ว โดยทางโรงเรียนยืนยันว่า ข้าราชการครูและบุคลากรของโรงเรียนทุกคน ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกลุ่มบุคคลและกิจกรรมที่มีการแอบแฝงขอข้อมูลดังกล่าว โรงเรียนไม่ได้รับผลประโยชน์ใดๆ ทั้งสิ้น โดยขออภัยผู้ปกครองกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งทางโรงเรียนเองมีเพียงเจตนาดี ที่เห็นกลุ่มบุคคลดังกล่าวมาจัดกิจกรรมส่งเสริมการออมให้แก่นักเรียน ไม่คาดคิดว่ากิจกรรมนั้นมีวัตถุประสงค์แอบแฝงเพื่อการเสนอขายสินค้าและบริการ

“สพฐ. ได้สั่งการให้ สพป. ขอนแก่น เขต 1 และทางโรงเรียน ประสานกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ภาค 3 ขอนแก่น เพื่อดำเนินมาตรการทางกฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพกับกลุ่มบุคคลที่เข้ามาจัดกิจกรรมที่แฝงการแสวงหาผลประโยชน์เพื่อการขายสินค้าและบริการ และได้กำชับสำนักงานเขตพื้นที่และโรงเรียนทุกแห่ง ให้เข้มงวดในมาตรการความปลอดภัยของสถานศึกษา ทั้งการตรวจคนเข้า-ออก การพิจารณาอนุญาตให้บุคคลภายนอกจัดกิจกรรมในสถานศึกษา การเผยแพร่และการใช้ประโยชน์ข้อมูลส่วนบุคคลของนักเรียนและผู้ปกครอง ซึ่งปัจจุบันมีกลุ่มคนที่หลากหลายเสนอขอจัดกิจกรรมรูปแบบต่างๆ กับนักเรียน ซึ่งอาจมีเจตนาแอบแฝง จึงขอเน้นย้ำให้ ทุกโรงเรียนมีการตรวจสอบวัตถุประสงค์ เจตนา รายละเอียดการจัดกิจกรรมอย่างรอบคอบ และพิจารณาอนุญาตอย่างระมัดระวัง” เลขาธิการ กพฐ. กำชับ