พิธีเปิดมหกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (จังหวัดสุราษฎร์ธานี)

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น.

นายนรินธรณ์ เซ่งล้ำ ผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร

พร้อมด้วย นางดวงฤทัย ทองแก้วเกิด และ นางสาวอมรรัตน์ โพธิ์เพชร รอง ผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร

บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาและ ศึกษานิเทศก์ สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร

ได้ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดมหกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (จังหวัดสุราษฎร์ธานี) โดยกิจกรรมดังกล่าวดำเนินระหว่างวันที่ 21-23 พฤศจิกายน 2566

ณ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 จังหวัดสุราษฎร์ธานี