สพป.สร.1 ร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ

วันที่  2  พฤษภาคม  2562  นายคำปุ่น  บุญเชิญ   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1  นำบุคลากรในสังกัดร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ  เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  ณ  วัดศาลาลอย  พระอารามหลวง  ต.ในเมือง  อ.เมืองสุรินทร์  จ.สุรินทร์  โดย นายประภัสสร์  มาลากาญจน์   ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์  เป็นประธานในพิธี