ลงพื้นที่ติดตามงานซ่อมแซมอาคารเรียนและนโยบาย “เรียนดี มีความสุข” โรงเรียนบ้านริมใต้

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 ดร.อุดมพร กันทะใจ ผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 แลคณะ ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ เพื่อติดตามงานซ่อมแซมอาคารเรียนที่ได้รับงบประมาณไป ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนและระเบียบพัสดุ พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมอาคารเรียนหลังจากเกิดเหตุแผ่นดินไหว เยียมชมการเรียนการสอน ให้กำลังใจครูและนักเรียนให้มีการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ตามนโยบายและจุดเน้นของ สพฐ. และนโยบาย “เรียนดี มีความสุข” ของรัฐมาตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ