สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมประชุมแนวทาง “การอนุรักษ์หลวงพ่อพระใส” วัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง จังหวัดหนองคาย

วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 เวลา 09.00 น. นางสาวรุ่งนภา ธิศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 มอบหมายให้ นางสุภาภรณ์ แก้วอาษา ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ร่วมประชุมแนวทาง “การอนุรักษ์หลวงพ่อพระใส” วัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง จังหวัดหนองคาย หลังเสร็จจากการบูรณะเรียบร้อยแล้ว โดยมีพระเทพวชิรคุณ, รศ.ดร. เจ้าคณะจังหวัดหนองคาย เป็นประธานฝ่ายบรรพชิต โดยมี นายราชันย์ ซุ้นหั้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดหนองคาย และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมศาลาหลวงพ่อพระใส วัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย