ผอ.สพม.เชียงใหม่ เปิดงานคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนสารภีพิทยาคม ครบรอบ 45 ปี

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงานคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนสารภีพิทยาคม ครบรอบ 45 ปี ณ หอประชุมศรีตรัง โรงเรียนสารภีพิทยาคม อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ อีกทั้งร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ สืบชะตาหลวง และเยี่ยมชมการแสดงผลงานของนักเรียน พร้อมทั้งเปิดศูนย์การเรียนรู้กีฬากอล์ฟ (Golf School) โรงเรียนสารภีพิทยาคม เพื่อเป็นการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนด้านกีฬากอล์ฟให้ได้เรียนรู้ทั้งทางทฤษฎีและการปฏิบัติจริง

ภาพ/ข่าว นางสาวสุธาสินี คันทวงค์ เลขานุการ ผอ.สพม.เชียงใหม่