นายศุภพงษา จันทังษ์ ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 6 เป็นประธานการประชุม “ผอ.เขต 6 พบเพื่อนครู” อำเภอบัวใหญ่

วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. นายศุภพงษา จันทังษ์ ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 6 เป็นประธานการประชุม “ผอ.เขต 6 พบเพื่อนครู” อำเภอบัวใหญ่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพบปะ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อแจ้งนโยบายให้ทราบ และมอบนโยบายในการปฏิบัติราชการ เพื่อการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในสังกัด สพป.นครราชสีมา เขต 6 ณ หอประชุม 59 ปี โรงเรียนบัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา