สพป.ชัยนาท ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Conference เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. สพป.ชัยนาท นำโดย ดร.ลออ วิลัย ผอ.สพป.ชัยนาท พร้อม รอง ผอ.สพป.ชัยนาท ผอ.กลุ่ม/หน่วย และบุคลากร สพป.ชัยนาท         ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Conference เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment System : ITA) ประจําปีงบประมาณ พ. ศ. 2562  เพื่อเน้นย้ำให้ผู้บริหาร บุคลากรในสังกัดสำนักงานคคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับทราบแนวปฏิบัติ     ที่ชัดเจนในการเตรียมการรับการประเมิน ณ ห้องประชุมเจ้าสามพระยา สพป.ชัยนาท